Loonwerk

Ook krijgen we steeds meer vraag om met de trekker aan het werk te gaan

Zoals onder andere

  • Wallenfrezen
  • Greppelsfrezen
  • Dumperen met kleine en grote kippers
  • Sneeuwruimen